Artboard – 2.jpg

Baptista Carwash Systems BV

Deze entiteit is onderdeel van Carwash Europe Holding BV een onderneming gespecialiseerd in de productie, verkoop en onderhoud van volledig geautomatiseerde wasstraten voor auto’s in Nederland en Duitsland. Het bedrijf maakte een moeilijke fase door waarbij ook een faillissement van een of meer werkmaatschappijen niet uitgesloten was. De reden hiervoor zijn uiteenlopend en variëren van verkeerde beleidskeuzen tot en met mindere economische- en marktomstandigheden.

De directie had reeds erkend dat ingrijpen noodzakelijk is. Op grond daarvan zijn destijds diverse maatregelen genomen. Vervolgens is onderkend dat een ingrijpende gefaseerde reorganisatie noodzakelijk is waarbij herstructurering en herfinanciering vereisten zijn. Op grond daarvan is een eerste aanzet gemaakt met het opstellen van de 1ste reorganisatienota. De effecten van de daarin genoemde maatregelen (ontslag deel personeelsbestand op basis van bedrijfseconomische motieven, bevriezing bonuscomponenten medewerkers, gedeeltelijke verkoop eigen wagenpark, besparing kantoorkosten (kantoorbenodigdheden en abonnementen)) waren positief maar niet ingrijpend genoeg.

KERN MANAGEMENT + ADVIES heeft in opdracht van de onderneming en in samenspraak met de bank ervoor gezorgd dat de 2de reorganisatie diepgaand en adequaat is doorgevoerd waardoor de continuïteit van de onderneming is gewaarborgd, de financiële stabiliteit is verbeterd en de financieringscapaciteit is hersteld.

 

In opdracht van:

Baptista-300-200-1.jpeg

In samenwerking met:

logo-rabo-300-200-1.jpeg