KERN MANAGEMENT

KERN MANAGEMENT is landelijk actief bij middelgrote & corporate ondernemingen al dan niet in opdracht van de (non-) profit organisatie of bancaire instelling. De focus ligt op het pro actief ondersteunen en ontzorgen van aandeelhouders, directies en management in bijzondere bedrijfssituaties variërend van discontinuïteitrisico’s & insolventie’s tot en met fusies & overnames.

Het management staat dan al vaak onder hoge druk en heeft weinig tot geen ervaring met deze uitzonderlijke omstandigheden, de complexiteit of de noodzaak tot diepgaand ingrijpen.

Door onze vakinhoudelijke kennis en ervaring zijn wij in staat om de noodzakelijke kostenreductie, herstructurering, (informele) reorganisatie, fusie en/of overname succesvol door te voeren. Indien wenselijk treden wij toe als aandeelhouder of vervullen de functie van bestuurder of toezichthouder en zijn daardoor mede verantwoordelijk voor te nemen beslissingen en de uitvoering daarvan.

Dit zorgt voor stabiliteit en daadkracht en dus voor een structureel herstel van vertrouwen en rendement bij alle belanghebbenden waaronder banken, belastingdienst, crediteuren, investeerders en personeel.

ONZE CERTIFICERINGEN

NEEM VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK CONTACT MET ONS OP