sylvain-mauroux-UIQeBDWSEME-unsplash.jpg
icon-trend-up.svg

Datagedreven ondernemen

Ondernemen is topsport. Je wilt trends eerder signaleren dan de concurrent en sneller en beter beslissingen nemen. Kortom in de lead zijn en sturing geven aan je organisatie op basis van real-time financiële & operationele bedrijfsdata.

Datagedreven werken realiseer je door strategie & beleid, technologie & data, de medewerker & een continu verbetercultuur stevig met elkaar te verbinden.

Een datagedreven organisatie neemt vaker, sneller, efficiënter en beter onderbouwd beslissingen. Met als gevolg: betere resultaten en een hogere kwaliteit van dienstverlening.

Oftewel data gedreven ondernemen!

home-2.jpg
icon-2-retina-scan.svg

Inzage, Inzicht, Sturing

Veel organisaties investeren in Business Intelligence software, Big data Analytics, AI en algoritmes of datawarehouses zonder dat ze precies weten wat ze ermee kunnen doen en wat het kan gaan opleveren.

Het levert vaak wel meer data op maar de praktijk is dat maar weinig organisaties die data dagelijks en doelgericht gebruiken om hun processen en resultaten te verbeteren. 

Wij denken dat data pas waarde toevoegd als de data betekenis krijgt in het dagelijks handelen. Want zonder bruikbare data en inzichten blijf je onwetend hoe je het beter kan doen dan gisteren en hoe je het beter kan doen dan je concurrent.

KERN legt de verbinding tussen technologie, organisatie en medewerker want alleen dan kun je rendement verwachten op je investeringen.

home-1.jpg
icon-eur.svg

Finance als businesspartner

Het is onze visie dat de afdeling Finance binnen elke onderneming een centrale rol vervult bij deze digitale transitie. De praktijk laat zien dat de rol van Finance snel opschuift. Van budgettering naar forecasting; van boekhouder naar businesspartner.

Finance overziet de hele organisatie en kent alle afdelingen, producten en diensten. Hier ligt dus voor Finance een enorme kans om zich tot data expert te ontwikkelen en daardoor nog meer toegevoegde waarde te leveren.

Door het combineren van commerciele, financiële en operationele data kan Finance inhoudelijk het gesprek aangaan met de verschillende afdelingen over hun performance en is men een uitstekende gesprekspartner voor de directie.

Daardoor kan samen worden bepaald of de organisatie operationeel op koers ligt voor het realiseren van haar financiële doelstellingen.

Home - blok 4-2.jpg
icon-chart.svg

Personeel, Proces, Product

Niet alleen de rol van Finance veranderd in hoog tempo. Ook de druk vanuit de organisatie op Finance wordt steeds groter. De gevraagde informatie moet volledig, betrouwbaar en tijdig worden geleverd.

Het is dus belangrijk dat Finance een efficiënte en hoogwaardige kwalitatieve dienstverlening kan blijven garanderen voor alle (staf-)afdelingen tegen de laagste kostprijs.

Dit vereist de nodige aanpassingen van rollen, taken en verantwoordelijkheden van Finance medewerkers. Het is de basis om organisaties intelligent en datagedreven te maken.

Home _ De Opbrenst is voor jou.jpg
icon-loan.svg

De opbrengst is voor jou

Door de verandercurve efficient te doorlopen kan snel meetbaar resultaat worden geboekt. Er ontstaat draagvlak, betrokkenheid en enthousiasme bij de medewerkers waardoor de verandering wordt omarmt en geborgd.

Hierdoor komt de Finance functie pas écht in beweging en wordt ze daadwerkelijk die gewenste businesspartner voor de organisatie.

Kortom samen waarde creëren door meetbare resultaten te boeken. En de opbrengst is voor jou!