bi-1.jpg
icon-eur.svg

Business Intelligence

Business intelligence staat voor het verzamelen van bedrijfsgegevens en het omzetten hiervan in bruikbare informatie. Het doel van business intelligence is afgeleid van de strategie bijvoorbeeld het vergroten van het marktaandeel of het creëren van aandeelhouderswaarde.

Door kennis en inzicht te verhogen kan doelgericht actie worden ondernomen om organisaties slimmer te laten werken en zo competitief voordeel te creëren. 

Onze BI professionals helpen organisaties meer data gedreven te ondernemen, rapportages te verbeteren en uiteindelijk de voorspellende waarde ervan te benutten. Wij bieden ondersteuning van de eerste stap tot en met de strategische doorontwikkeling. Kortom Finance + BI Breda

Afbeelding_live_path-digital-tR0jvlsmCuQ-unsplash.jpg

Een tweetal BI-perspectieven

KERN onderscheidt een tweetal BI-perspectieven die echter onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

Businessperspectief: Bij het businessperspectief wordt gekeken naar de achterliggende bedrijfsprocessen en of deze aansluiten op de bedrijfsstrategie. Dit bepaald namelijk de informatiebehoefte nodig om te kunnen managen en te sturen.

Technologisch perspectief: Bij het technologische perspectief wordt gekeken naar de rol van ICT binnen het BI-proces. De nadruk ligt meer op het gebruik van ICT dan op het proces erachter. De ICT speelt een rol bij het verzamelen van data, het analyseren van data en de verspreiding hiervan binnen de organisatie.

Diensten - BI blok 3.jpg

Werkwijze

Wij kijken niet alleen naar de financiële cijfers en de hierop gebaseerde kengetallen. Operationele, organisatorische en strategische factoren kunnen namenlijk enerzijds de financiële analyse bevestigen en anderzijds nuanceren. 

De kracht van de organisatie om in te spelen op veranderende marktomstandigheden, de kwaliteit van leidinggeven en de mate waarin het personeel in staat is om haar taken uit te voeren is van doorslaggevende betekenis.

KERN ondersteunt organisaties bij het verzamelen van platte gegeven en het omzetten hiervan naar bruikbare data. Deze bruikbare data is de basis tot meer kennis en de trigger tot adequate actie met als doel competitief voordeel te creëren door de organisatie efficiënter te laten werken.