Schermafbeelding 2021-11-04 om 15.46.52.png

E & E Vastgoed Beheer

In opdracht van een middelgrote projectontwikkelaar / belegger vervulde KERN FINANCE + BI de rol van Financieel Vastgoed Regisseur (Real Estate Restructuring Officer) voor een binnenstedelijk herontwikkelingstraject dat averij had opgelopen.

Als regisseur deden wij meer dan alleen het projectmanagement. Wij voerden de regie – het samengaan van project-, programma- & procesmanagement. Regievoering betekende hier koorddansen: het in balans houden van totaal verschillende agenda’s die deels hard zijn (technisch, financieel, publiekrechtelijk, economisch) en deels zacht (politieke doelen, architectonische uitdagingen).

De werkzaamheden gingen dus verder dan op procesniveau de besluitvorming faciliteren en vervolgens formaliseren. Er moest simultaan op meerdere borden tegelijk worden geschaakt. Het was noodzakelijk dat situaties snel worden ingeschat en dat drie stappen vooruit wordt gedacht.

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever werd het “momentum” bepaald waarop wie met wie aan tafel ging zitten en waarover de onderhandelingen op dat moment moesten gaan.

 

Opdrachtgever:

EE-Vastgoed-Beheer-BV-300-200-1.jpeg

In samenwerking met: 

logo-rabo-300-200-1.jpeg