Artboard – 2.png

HKW Engineering

In opdracht van de bancaire instelling heeft KERN FINANCE + BI de mogelijkheden onderzocht om een aantal Nederlandse werkmaatschappijen en haar activiteiten met een omzet van € 7 mln en 50 medewerkers uit een organisatiestructuur met een gefailleerde Duitse moeder te verzelfstandigen.

Het full service ingenieurs- en adviesbureau levert technische oplossingen voor de industrie, infra, airport services, scheepsbouw en hospitality branche. Hiervoor diende het businessmodel (bedrijfsorganisatie, werkprocessen, financiële prognoses) na verzelfstandiging stand-alone te worden beoordeeld.

Voortzetting van de activiteiten had verreweg de voorkeur boven uitwinning van de zekerheden vanwege discontinuïteit. Ook deze activiteiten zijn medio 2014 verkocht aan een middelgrote branchegenoot.

In opdracht van: 

logo-rabo-300-200-1.jpeg

In samenwerking met: