Incomfort foto cases.jpg

InComfort Assuradeuren

InComfort Assuradeuren is een volmachtkantoor dat verzekeringsoplossingen aanbiedt op het gebied van Inkomen en Sociale zekerheid. Als volmachtbedrijf zijn ze de schakel tussen het eigen assurantiebedrijf en de verzekeringsmaatschappijen. Met een jaarlijkse omzet van € 9 mln en 75 medewerkers was deze organisatie op zoek naar een digitale omgeving, als verzamelplaats voor alle beschikbare financiële en/of operationele bedrijfsinformatie (Inzage). Dit management dashboard moest zodanig worden ingericht dat sprake is van actuele en betrouwbare management & stuurinformatie zodat de directie en/of management in staat is te bepalen of de organisatie operationeel op koers ligt voor het realiseren van haar financiële doelstellingen (Inzicht). Aanvankelijk waren de bedrijfsprocessen onvoldoende op elkaar afgestemd. Daarnaast waren er diverse stand-alone ICT systemen en maar een deel van de processen geautomatiseerd. Hierdoor was er onvoldoende inzage in de overall ‘stand van zaken’ en geen inzicht in ‘oorzaak – gevolg’ van de onderliggende verstoringen, waardoor deze niet snel genoeg opgemerkt en opgelost werden.
 

Op basis van het Operationele en Financiële Management Dashboard kunnen nu complexe beslissingen worden terug gebracht tot overzichtelijke en behapbare keuzes om zodoende een positieve bijdrage te leveren aan het (toekomstige) organisatiedoel (Sturing). Kortom management- & stuurinformatie om gezamenlijk te werken aan resultaatverbetering; waarbij medewerkers worden aangestuurd op basis van KPI’s en competenties maar aangesproken worden op basis van resultaat.

In opdracht van: 

Voorpagina | InComfort Assuradeuren