Artboard – 2.jpg

Interstream Barging

Het bedrijf is in 2002 opgericht door Vopak en de Van der Sluijs Groep. Deze binnenvaartbevrachter vervoert vloeibare producten zoals aardolie- en chemieproducten en vegoil in West- Europa. In deze regio is men qua tonnage marktleider. De vloot bestaat uit circa 130 schepen, waarvan 30 schepen in eigen rederij.

De onderneming wenste haar huidige positie te optimaliseren en verder uit te bouwen. Hierbij zijn onder andere de huidige overcapaciteit in de binnentankvaart, de aanhoudende druk op tarieven, de veranderingen in vraag & aanbod in de markt, verduurzaming en regelgeving belangrijke factoren. In de strategie lag het accent op volumegroei om een dominante marktpositie te bereiken. In het strategische plan voor de komende jaren staat optimalisatie van de rentabiliteit centraal. De gewijzigde marktomstandigheden maken dat het de vraag is of en zo ja op welke wijze de gekozen koers dient te worden aangepast.

KERN FINANCE + BI heeft haar opdrachtgever ondersteunt in haar financiële analyses bij de uitvoering van haar onderzoek naar de (bedrijfseconomische) situatie van de onderneming om in samenspraak met het management van Interstream Barging BV tot een validering van haar strategische plan te komen.

In opdracht van: 

logo-interstreambarging-300-300-1.jpeg

In samenwerking met: 

Drukte-makers-300-200-1.jpeg