Artboard – 2.jpg

Las, Montage & Constructie bedrijf Zuid - West Nederland BV

De onderneming is gespecialiseerd in las, montage en constructie van pijpleidingen voor de gas- en energiesector alsmede het industrieel onderhoud daarvan. Sinds de oprichting in 2005 kende de onderneming een sterke groei met een omzet in 2008 van € 17 mln. In de jaren daarna zag de directie zich geconfronteerd met een dalende omzet en tegenvallende resultaten onder andere ontstaan door veranderende marktomstandigheden. De onderneming is eind 2014 gefailleerd.

Na faillissement zijn de activiteiten door FMI Construction BV weer teruggekocht van de curator die deze activiteit heeft doorgestart in de speciaal daarvoor opgerichte nieuwe entiteit.

In opdracht van deze overnemende private partij was KERN MANAGEMENT + ADVIES verantwoordelijk voor de algehele dagelijkse bedrijfsvoering, de volledige financiële verslaglegging en operationele managementrapportages richting aandeelhouders als ook de samenvoeging van deze zelfstandige entiteit in de Groep met als doel integratie en synergie te realiseren.

 

In opdracht van:

FMI-300-200-1.jpeg

In samenwerking met: 

logo-rabo-300-200-1.jpeg