Artboard – 2.jpg

Pro Mobile Acquistion BV

In opdracht van een Nederlandse bancaire instelling heeft KERN MANAGEMENT + ADVIES het (aanstaande) faillissement begeleidt van Agens Holding BV een van de grootste Arbo & Re-integratiebedrijven in de branche met een omzet van € 30 mln en 130 medewerkers verspreid over 30 vestigingen.

De 2de en 3de spoor activiteiten is voor faillissement veiliggesteld doormiddel van een activa/passiva transactie in deze nieuw opgerichte entiteit. Hierbij is vastgesteld dat de vorderingen op debiteuren geen deugdelijke grondslag hadden.

KERN MANAGEMENT + ADVIES heeft vervolgens de opdracht gekregen te onderzoeken in hoeverre er aanwijzingen zijn dat, de door het moeder concern gerapporteerde debiteurensaldi in de interne financiële maandrapportages en in de jaarrekeningen stelselmatig onjuist – te weten te hoog – zijn weergegeven in de periode 2009 tot en met 2013. Mede op grond van dit onderzoek zal worden bepaald of sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.

 

In opdracht van:

logo-rabo-300-200-1.jpeg

In samenwerking met: