patrick-tomasso-nWvWBV0sv04-unsplash (1).jpg

Stichting Beheer Derdengelden Qare

Begin 2020 is Qare namens haar klanten de verloning gaan verzorgen van (zieke-)werknemers. Om deze verloning efficiënt te kunnen verwerken heeft KERN FINANCE + BI voor deze klant een tool ontwikkeld met technische koppelingen tussen het salaris- / verloningsapplicatie en de financiële applicatie.

Door middel van deze tool wordt data uit de ene externe applicatie uitgelezen, getransformeerd en in de andere externe applicatie ingelezen. Hierdoor worden repeterende handelingen geautomatiseerd verwerkt zoals verloning van de werknemers, het versturen van betaalverzoeken aan klanten per Email en het comprimeren van SEPA betalingen op debiteuren niveau. Nadat de werkgever heeft betaald wordt de werknemer verloond. De verloning wordt per werkgever/debiteur gespecificeerd in de financiële administratie.

Er is dus te allen tijde sprake van een controlemoment. Het gegenereerde betaalverzoek wordt in de financiële administratie geregistreerd als een verkoopboeking. Als alle gegevens compleet zijn wordt een sales entry aangemaakt voor een debiteur voorzien van totaal netto loon, te betalen loonbelasting en sociale lasten, SEPA betaalkenmerk en het betaalverzoek (PDF). Ook is geborgd dat betaalverzoeken slechts eenmaal kunnen worden verstuurd.

 

In opdracht van: