Tractor.jpg

Westrenen Mechanisatie

In opdracht van de bancaire instelling heeft KERN MANAGEMENT + ADVIES de incasso werkzaamheden uitgevoerd van de nog openstaande debiteuren van Westrenen Mechanisatie BV. Deze entiteit is gefailleerd op 16 juni 2015. De curator verzorgde in eerste instantie de debiteureninning maar was niet geëquipeerd om dit succesvol te doen.

Als eerste is door ons de debiteurenportefeuille geanalyseerd en gewaardeerd. Vervolgens is de volledige financiële en operationele data opnieuw omsloten. Zorgvuldige voorbereiding en dossiervorming was noodzakelijk om discussies met debiteuren over de rechtmatigheid van de facturen inhoudelijk te kunnen weerleggen.

Een substantieel deel van de vorderingen is geïncasseerd door directe ontvangst van de betalingen. Voor een ander deel van de vorderingen zijn met de debiteuren betalingsregelingen overeengekomen nadat men de vorderingen nogmaals expliciet schriftelijk heeft erkend.

 

In opdracht van:

logo-rabo-300-200-1.jpeg

 

In samenwerking met: