finance-1.jpg
icon-chart.svg

Personeel, Proces, Product

Personeel: De toegevoegde waarde van de Finance professional is het leggen van verbanden. Door de data te begrijpen, correct te interpreteren en goed te communiceren ben je een volwaardige business partner. Dit betekent dat andere competenties belangrijker worden: goed analytisch vermogen, communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht.

Proces: Vaak gaat veel tijd verloren aan het verzamelen, samenvoegen en valideren van gegevens terwijl de focus zou moeten liggen op het analyseren en rapporteren. Door financiële processen efficiënter in te richten komt er voor Finance meer tijd vrij om de collega’s in de businesslines en stafdiensten te adviseren.

Product: Uiteindelijk zijn het de businesslines en de stafdiensten die bepalen of de rapportage, liquiditeitsprognose of investeringsanalyse voldoet aan haar behoefte. Het is de taak van Finance om de dienstverlening te leveren waar deze klant om vraagt, binnen de afgesproken doorlooptijd en tegen de laagste kostprijs.

Kortom proactief sturen in plaats van reactief ondersteunen.