JURIDISCH MANAGEMENT

Een reorganisatie is een complexe aangelegenheid zeker gelet op de nieuwe Wet Werk & Zekerheid (WWZ) en de transitievergoeding die van toepassing is.

KERN MANAGEMENT heeft ruime ervaring op het gebied van arbeidsrechtelijke problematiek en kan u actief ondersteunen bij de feitelijke uitvoering van het reorganisatieproces.

Denk hierbij aan het aanvragen van een (collectieve) ontslagvergunning op basis van bedrijfseconomische redenen via het UWV of een ontbindingsprocedure. Dit dient zorgvuldig te gebeuren waarbij rekening moet worden gehouden met het afspiegelingsbeginsel, herplaatsingsmogelijkheden, anciënniteit en ontslagvolgorde.

De volledigheid van het personeelsdossier en het gegeven of elk halfjaar een beoordelings- en functioneringsgesprek heeft plaats gevonden speelt hierbij een belangrijke rol.

Indien wenselijk voeren wij alle (exit) gesprekken met de medewerkers waarbij het uitgangspunt is te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De ervaring met de strenge Wet Werk & Zekerheid toont aan dat dit de voorkeur heeft boven procederen. Onafhankelijke mediation verhoogt veruit de mogelijkheid op een succesvolle schikking.

Wanneer in uw organisatie sprake is van een ondernemingsraad wordt deze bij de voorbereiding en uitvoering van het reorganisatieproces betrokken waarmee het draagvlak voor de besluitvorming is geborgd.

NEEM VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK CONTACT MET ONS OP