FRANCHISING

KERN MANAGEMENT + ADVIES ondersteunt en adviseert franchisegevers & franchisenemers bij bijzondere bedrijfsomstandigheden. Kort samengevat zijn wij gespecialiseerd in het verhogen van het rendement van uw franchiseformule door waarde herstel of waarde creatie. Onze focus ligt op het verlagen van de kosten waar het moet en het verhogen van de omzet waar het kan.

Wij kijken hierbij niet alleen naar de financiële cijfers en de hierop gebaseerde kengetallen. Operationele, organisatorische en strategische factoren kunnen namelijk enerzijds de financiële analyse bevestigen en anderzijds nuanceren. De kracht van de organisatie om in te spelen op veranderende marktomstandigheden, de kwaliteit van leidinggeven en de mate waarin het personeel in staat is om haar taken uit te voeren is van doorslaggevende betekenis voor het succes van (multi-unit) franchising.

Ook al zijn formules in verschillende branches actief, de overlap in uitdagingen en problematiek is vaak erg groot. Door onze financiële en operationele kennis en ervaring met franchiseformules die behoren tot de top 10 in Nederland, zijn wij in staat om ook binnen uw organisatie de knelpunten te benoemen waardoor de groei achterblijft bij uw ambitie en deze op te lossen.

WERKWIJZE

Doordat wij beschikken over branche specifieke databases kunnen wij de prestaties van uw onderneming vergelijken met die van anderen, natuurlijk anoniem. Indien wenselijk krijgt u periodiek en real time inzage in de financiële en operationele prestaties van al uw vestigingen. Hierdoor beschikt u altijd over de meest actuele management- & stuurinformatie.

Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen bij de uitvoering van verbeterscenario’s en het monitoren van de effecten daarvan. Samen met u bekijken we welke begeleiding of ondersteuning al wordt gefaciliteerd door de franchiseformule en op welke wijze wij deze kunnen aanvullen. Ons uitgangspunt hierbij is dat alle vestigingen uiteindelijk volledig zelfstandig kunnen functioneren. Onze dienstverlening is daarom modulair opgebouwd. U bepaald dus zelf de omvang, intensiteit en duur van onze samenwerking.