Abeelding_animatie_kantoor_RM_1.jpg

Jaarrekening

Onlangs heeft de minister besloten om met terugwerkende kracht per 01/01/2023 de grens voor de controle plicht met 25% te verhogen. Je bent controle plichtig als jouw onderneming 2 op elkaar volgende jaren voldoet aan 2 van deze 3 criteria:

* balanstotaal bedraagt minimaal € 6.000.000. Dit wordt € 7.500.000

* omzet bedraagt minimaal € 12.000.000. Dit wordt 15.000.000.

* minimaal 50 werknemers. Dit blijft hetzelfde.

Dit bespaart onnodige kosten. Maar ook door een efficiënte samenwerking tussen jou als ondernemer en onze financial support professional kunnen onnodig kosten worden bespaart, kan de jaarrekening op het afgesproken tijdstip worden opgeleverd, worden vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en worden gedeponeerd bij de KvK. Tenslotte kan tijdig de VpB aangifte worden ingediend.

Hoe? Door de administratieve processen gestructureerd te laten verlopen. Download vrijblijvend de whitepaper "Balansdossier als spiegel van administratieve processen".