Afbeelding_animatie_dashboard_RM_10.jpg

Animatie Rating Model

Het KERN Rating Model bepaald de continuïteit van een onderneming op basis van een groot aantal statistische financiële & operationele data, afgezet tegen geobjectiveerde normen & criteria.

Door de noodzakelijke data te verzamelen en de ontbrekende gegevens aan te vullen en te coderen is de basis gelegd voor een gedegen bedrijfsanalyse. Kansen en bedreigingen omtrent strategie, bedrijfsvoering, investeringen en financieringen kunnen hierdoor goed worden geanalyseerd en gekwantificeerd.