Abeelding_animatie_kantoor_RM_1.jpg

Prinsjesdag 2023

Ook dit jaar informeren wij je weer over de fiscale maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag heeft voorgesteld.

Ondanks de demissionaire status van het kabinet kan het belastingpakket niet echt beleidsarm worden genoemd. Dit komt mede doordat vrijwel alle regelingen al gedurende het jaar (en met name in de Voorjaarsnota 2023) waren aangekondigd. Opvallend is wel dat het belastingpakket is verdeeld over maar liefst vijftien wetsvoorstellen met een breed palet aan (fiscale) maatregelen op verschillende terreinen.

In de wetsvoorstellen zijn onder andere de kabinetsplannen op het terrein van arbeid en inkomen opgenomen (mede met het oog op het actuele thema bestaanszekerheid). Ook zet het kabinet in op vereenvoudiging, klimaat en de aanpak van belastingconstructies.

Specifiek voor ondernemers zijn wijzigingen opgenomen in de bedrijfsopvolgingsregeling. Ook de regelingen voor fondsen voor gemene rekeningen en beleggingsinstellingen worden aangepast.

De wetsvoorstellen zijn nog niet definitief. Tijdens de parlementaire behandeling kunnen er nog wijzigingen optreden. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen rondom de kabinetsplannen nauwgezet. Via onze website kern-management.nl en social media houden wij je op de hoogte van de relevante ontwikkelingen.