raymond-nagel.png

Raymond Nagel

 

Raymond Nagel (1964) is sinds 2014 als partner verbonden aan ons kantoor. Daarvoor was hij meer dan 10 jaar als business partner werkzaam bij The Brown Paper Company het No 1. Managing Consulting kantoor van Nederland.

In alles wat Raymond doet levert hij een betekenisvolle en meetbare bijdrage aan de lange termijn continuïteit van organisaties en haar stakeholders. Uitgangspunt is dat iedere organisatie een enorm onbenut synergie potentieel laat liggen dat alleen door een goede samenwerking met stakeholders (klanten, leveranciers, aandeelhouders, medewerkers en management) kan worden gerealiseerd. Daarnaast kan het lange termijn voortbestaan van een organisatie alleen geborgd worden als men zichzelf continue verbetert en daar dus ook voortdurend focus op heeft.

Kern hierbij is een strategie aligned propositie op het gebied van commercie, operatie en samenwerking tussen ketenpartners en/of stakeholders.