RM_7.jpg

Whitepaper Herstructurering & Recovery

Als een organisatie aanhoudend financiële problemen heeft kan de levensvatbaarheid in gevaar komen. Dit wordt versterkt als klanten ontevreden zijn en/of medewerkers passie en plezier missen in hun werk. Snel handelen om de schade te beperken is dan noodzakelijk.

Ons herstelplan is vaak niet alleen gebaseerd op het verlagen van kosten maar ook op het verhogen van de omzet. Zo moet de strategie van de organisatie scherp genoeg geformuleerd en toekomstigbestendig zijn en moet inzicht worden verkregen in klanten en processen om effectief te kunnen bijsturen. 

De organisatie moet bereid zijn zichzelf continue te willen verbeteren en de resultaten te borgen. Alleen zo creëren we samen een herstelplan met een oplossingsrichting dat vertrouwen geeft aan banken, belastingdienst en andere schuldeisers.