FINANCIEEL MANAGEMENT

Goede adequate stuurinformatie, periodiek verslaglegging en cash- & risico management zijn zaken die noodzakelijk zijn in iedere organisatie ongeacht omvang en business model. Continuïteit en sterk financieel management is daarvoor onontbeerlijk.

KERN MANAGEMENT kan de noodzakelijke ondersteuning bieden wanneer uw financieel manager plotseling uitvalt. Wij dragen dan zorg voor een tijdige en adequate financiële verslaglegging & managementrapportage.

Daarnaast kan de behoefte bestaan aan verbetering van de inrichting van de Administratieve Organisatie & vastlegging van de Interne Controle mechanismen (AO/IC processen en procedures) of het bewerkstelligen en continueren van certificeringen, keurmerken en vergunningen.

Wat de ondersteunende werkzaamheden ook zijn, na afronding zorgen wij uiteraard voor een correcte en heldere overdracht aan het (nieuwe) management.

NEEM VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK CONTACT MET ONS OP