TMA

TMA Nederland is een kennisorganisatie voor professionals gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven in zwaar weer met als doel, het creëren van inzicht en het bewerkstelligen van verandering, met het belang van de onderneming voorop. De professionals werken dag-dagelijks op het snijvlak van Finance, Organisatie, Management, Psychologie en Juridische disciplines.

Kwaliteit in de werkzaamheden is cruciaal om onze klanten optimaal te kunnen bedienen, of het nu gaat om inzage in cijfers, kennis van de relevante en toepasbare wet- en regelgeving of om de wijze waarop ondernemers zich daadwerkelijk gesteund voelen in de keuzes die ze moeten maken. Kwaliteit kan alleen ontstaan en behouden blijven door het kennisniveau van alle professionals hoog en up-to-date te houden en dagelijks in het werkveld actief te zijn.

KERN MANAGEMENT + ADVIES is sinds 04/04/2017 lid van TMA Nederland.

SRA

SRA is een netwerkorganisatie van 370 zelfstandige accountskantoren in Nederland. Met praktische en strategische ondersteuning versterkt deze organisatie de bedrijfsvoering van de bij haar aangesloten leden.

KERN MANAGEMENT + ADVIES werkt als gespecialiseerd Turnaround-kantoor regelmatig intensief samen met deze accountantskantoren. Wij onderschrijven dan ook de SRA kwaliteitseisen; dragen dit ook uit door continue vaktechnische, procesmatige en persoonlijke verbetermogelijkheden door te voeren met als doel het borgen van de kwaliteit van onze eigen dienstverlening.

KERN MANAGEMENT + ADVIES is sinds 01/01/2015 SRA compliant.

RICS

Het internationale “Royal Institution of Chartered Surveyors” (RICS) is een toonaangevende, multidisciplinaire kennis- & netwerkorganisatie voor professionals en specialisten o.a. op het gebied van Management Consultancy, Business Valuation en Recovery & Restructuring.

Veel RICS leden zijn werkzaam in de juridische en financiële sector. Door strenge handhaving van haar gedragscode (Code of Conduct) borgt RICS de integriteit van haar leden en de kwaliteit van hun handelen.

Door middel van het Continuing Professional Development (CPD) programma hebben RICS leden zich gecommitteerd om continu hun kennis & vaardigheden te verhogen met als doel het behoud van de voor de beroepsuitoefening vereiste professionele competenties.

KERN MANAGEMENT + ADVIES is sinds 17/05/2010 RICS gecertificeerd.

RICS-Valuer-Registration-logo-black-2362x1028

Franchise Code

Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking en franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, de franchisegever en franchisenemer. De franchisegever verleent daarbij aan zijn individuele franchisenemer het recht en legt hen de verplichting op om een bedrijf te exploiteren volgens het concept van de franchisegever.

Ook al zijn formules in verschillende branches actief, de overlap in uitdagingen en problematiek is vaak erg groot. Wij zijn een gespecialiseerde toeleverancier voor een aantal grote franchiseformules op het gebied van rendementsverbeteringen voor zowel franchisegever als ook franchisenemer en onderschrijven de Nederlandse Franchise Code.

KERN MANAGEMENT + ADVIES is sinds 17/02/2016 NFC compliant.

logo-De-Nationale-Franchise-Gids (Groot)