OPERATIONEEL MANAGEMENT

CRISIS MANAGEMENT

Om uw organisatie door een crisissituatie te loodsen is professionele ondersteuning van specialisten die kennis en expertise hebben op het gebied van Recovery & Restructuring onontbeerlijk. Snelheid van handelen is vereist om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen, de financiële stabiliteit te verbeteren en de (her-)financiering te bewerkstelligen.

Doordachte communicatie met alle belanghebbenden waaronder banken, crediteuren en investeerders is van groot belang. Zij moeten vertrouwen hebben en houden in de voorgestelde oplossingsrichting om te komen tot een succesvolle turn around.

Onder deze moeilijke omstandigheden draagt KERN MANAGEMENT zorg voor een daadkrachtige uitvoering van de noodzakelijke acties en coördineert zij de wijze van communicatie en rapportage aan alle belanghebbenden. De zittende management- en directieleden wordt intensief bij de voorbereiding en uitvoering van alle stappen in dit proces betrokken.

PROJECT- EN VERANDERMANAGEMENT

In tijden van verandering waarbij management en directie zich vaak noodgedwongen bezig moeten houden met vraagstukken die niet tot hun normale werkterrein behoren, hebben de meeste organisaties behoefte aan extra managementondersteuning.

Dit kan het geval zijn bij eenmalige of meerdere elkaar opvolgende projecten of omdat sprake is van onverwachte wisselingen in de samenstelling van het zittende management. Dergelijke ingrijpende situaties vragen om specifieke kennis en vaardigheden. KERN MANAGEMENT is gespecialiseerd in het succesvol doorvoeren van dergelijke vaak ingrijpende project- en veranderprocessen.

Ook bij de voorbereiding en uitvoering van deze projecten en veranderingen worden management- en directieleden intensief betrokken met als doel draagvlak te creëren voor een structurele implementatie in de organisatie.

NEEM VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK CONTACT MET ONS OP